Verkių g. 39, LT 09109 Vilnius, Įmonės kodas 121494966 Registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras, PVM mokėtojo kodas LT 100000008210,
Tel. (8 ~ 5) 277 5687, Faks. (8 ~ 5) 277 3940, El. p. autoukis@autoukis.lt

Pasirinkite kalbą:

Rgs 012017
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, AB „AUTOŪKIS“ praneša apie parengtas AB „AUTOŪKIS“ reorganizavimo atskyrimo būdu (toliau – Atskyrimas) sąlygas.

Atskyrimo sąlygas parengė AB „AUTOŪKIS“ valdyba, vadovaudamasi 2017 m. rugpjūčio 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Pagrindiniai Atskyrime dalyvaujančios bendrovės, kuri toliau tęs veiklą, duomenys:

–          pavadinimas iki reorganizavimo užbaigimo: AB „AUTOŪKIS“;
–          pavadinimas užbaigus reorganizavimą: AB „AUTOŪKIS“;
–          teisinė forma: akcinė bendrovė;
–          kodas: 121494966;
–          buveinė iki reorganizavimo užbaigimo: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Verkių g. 39;
–          buveinė užbaigus reorganizavimą: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Verkių g. 39;
–          registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras, VĮ registrų centras Vilniaus filialas;
–          įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas iki reorganizavimo užbaigimo: 2‘007‘395,08;
–          akcijų skaičius iki reorganizavimo užbaigimo: 6‘922‘052 paprastosios vardinės akcijos;
–          vienos akcijos nominali vertė iki reorganizavimo užbaigimo: 0,29 euro;
–          įstatinis kapitalas užbaigus reorganizavimą: 248‘724,59 eurų;
–          akcijų skaičius užbaigus reorganizavimą: 857‘671 paprastojo vardinė akcija;
–          vienos akcijos nominali vertė užbaigus reorganizavimą: 0,29 euro.

Pagrindiniai po Atskyrimo naujai sukuriamos bendrovės duomenys:

–          pavadinimas: AB „Autoūkis NT““;
–          teisinė forma: akcinė bendrovė;
–          buveinė: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Verkių g. 39;
–          juridinio asmens kodas: Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę;
–          registras, kuriame bus kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras, tvarkytojas – VĮ registrų centras Vilniaus filialas;
–          įstatinis kapitalas­­­­: ­­­­­­­­­­­­­­­­1‘758‘670,40 eurų;
–          akcijų skaičius: 6‘064‘381 paprastoji vardinė akcija;
–          vienos akcijos nominali vertė: 0,29 euro.

Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 1 d. numatytu būdu, kai Atskyrime dalyvaujančios bendrovės AB „AUTOŪKIS“, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė AB „Autoūkis NT“.

Atskyrimas bus laikomas baigtu, kai Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Atskyrimo tęsiančios veiklą bendrovės AB „AUTOŪKIS“ nauja įstatų redakcija, Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Atskyrimo sukuriama nauja bendrovė AB „Autoūkis NT“ bei pasirašyti perdavimo – priėmimo aktai.

Atskiriamai bendrovei AB „Autoūkis NT“ Atskyrime dalyvaujančios bendrovės AB „AUTOŪKIS“ turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai priskiriami proporcingai atskiriamai daliai, kurios dydis, turto, teisių ir įsipareigojimų perėjimo tvarka ir terminai, momentas, nuo kurio Atskyrime dalyvaujančios bendrovės AB „AUTOŪKIS“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereina Atskiriamai bendrovei AB „Autoūkis NT“ ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą nurodyti Atskyrimo sąlygose.

Atskyrimo sąlygų paskelbimo data – 2017 m. rugsėjo 4 d.

PRIDEDAMA:

( skiltyje Reorganizvimo dokumentai )

  1. Atskyrimo sąlygos.
  2. Atskyrimo sąlygų 1 priedas – AB „AUTOŪKIS“ 2017 m. rugpjūčio 22 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas.
  3. Atskyrimo sąlygų 2 priedas – AB „AUTOŪKIS“ 2017 m. liepos 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys.
  4. Atskyrimo sąlygų 3 priedas – AB „AUTOŪKIS“ nauja įstatų redakcija.
  5. Atskyrimo sąlygų 4 priedas – AB „Autoūkis NT“ įstatų projektas.
  6. Atskyrimo sąlygų 5 priedas – Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita.
  7. Atskyrimo sąlygų 6 priedas – „AUTOŪKIS“ valdybos ataskaita apie numatomą Atskyrimą.
  8. Atskyrimo sąlygų 7 priedas – Atskiriamai bendrovei perduodamo turto, teisių ir pareigų sąrašas.
  9. Atskyrimo sąlygų 8 priedas – Atskyrimo balansas.
  10. AB „AUTOŪKIS“ 3 paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir metiniai pranešimai pateikiami skiltyje Finansinės ataskaitos.

Su Atskyrimo dokumentais taip pat galima susipažinti AB „AUTOŪKIS“ patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Verkių g. 39, darbo valandomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

AB „AUTOŪKIS“ kreditoriai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 66 str. 2 d. pagrindu savo reikalavimus gali pateikti nuo paskelbimo apie Atskyrimo sąlygų sudarymą dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti pirmos dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl AB „AUTOŪKIS“ Atskyrimo.